คำคมวันละนิด

คำคมวันนี้  คือ เรื่องการคิดต่าง

Just Think Different by Apple

สตีฟ จ๊อบส์ ได้สอนพนักงานในบริษัทว่าให้ทุกคนนั้นมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่น

ซึ่งคำๆนี้มีความเป็นนามธรรมมากและปฏิบัติตามได้ยากมากถึงยากที่สุด

หนึ่งในคำที่ สตีฟ จ๊อบส์ ได้บอกไว้ว่าชีวิตคนเรามันสั้นอย่างมั่นใช้ชีวิตกับความคิดของคนอื่น

อย่าปล่อยให้เสียงของคนอื่นดังกลบเสียงภายในใจของตนเอง(นี่พูดเท่าที่ผมจำไดนะครับ)

ซึ่งมีความหมายว่าคนเราควร ทำตามเสียงของหัวใจเรา

ซึ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัตได้ค่อนข้างยากจะมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะปฏิบัติได้แต่ถ้าใครทำได้คนนั้นก็จะประสบความสำเร็จ

สุนทรศิริ

มีต่อภาค 2

 

โฆษณา